Otwieramy korty squasha

Nowe zasady korzystania z kortów squasha.

W związku łagodzeniem zakazów ogłoszonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.05.2020  „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” opublikowanym w Dzienniku Ustaw pozycja 878, od 18.05.2020 otwieramy korty squasha.

Zasady korzystania z kortów i wstępu do klubu.

 1. Limit jednocześnie przebywających w klubie osób wynosi 12
 2. W klubie mogą przebywać tylko osoby korzystające z kortów squasha.
 3. Wszystkie osoby korzystające z kortów mają obowiązek rejestracji swoich danych osobowych oraz wypełnienie ankiety zdrowotnej.
 4. Od 18 maja obowiązują tylko rezerwacje z wyprzedzeniem, online lub telefoniczne. Recepcja nie będzie dokonywała rezerwacji na miejscu. System rezerwacji https://klubarena.pl/strefa-klienta/
 5. Telefonicznie potwierdzimy stałe rezerwacje założone w systemie do końca maja.
 6. Po wejściu do klubu pracownik recepcji wskaże miejsce oczekiwania na wejście na kort, na który można wejść dopiero po opuszczeniu go przez poprzedzających graczy.
 7. W celu zapewnienia dystansu pomiędzy osobami skracamy czas wynajmu kortu do 50 minut. Po tym czasie bez wyjątków należy opuścić kort i przemieścić się do strefy wyznaczonej przez recepcję.

Procedury higieniczne:

 1. Każda osoba przy wejściu i po wyjściu z klubu musi zdezynfekować ręce.
 2. Każda osoba poruszająca się po obiekcie i przebywająca przy recepcji musi mieć zasłonięte nos i usta (nie dotyczy to gry).
 3. Przy każdym korcie, przy wejściu do klubu i w toaletach dostępny będzie środek do dezynfekcji rąk oraz sprzętu.
 4. Będzie możliwość wypożyczenia sprzętu na recepcji.
 5. Sprzęt będzie dezynfekowany po każdym użyciu na recepcji.
 6. Wejście do klubu jest dopuszczalne 15 min przed rozpoczęciem rezerwacji.
 7. Klub należy opuścić max 20 min po zakończonej rezerwacji.
 8. Szatnie i prysznice będą niedostępne.
 9. Należy przestrzegać szczegółowe procedury higieniczne znajdujące przy kortach.

Zalecenia:

 1. Utrzymaj dystans społeczny (2m).
 2. Korzystaj z własnego sprzętu sportowego.
 3. Zalecamy aby przychodzić w stroju sportowym. Obuwie można zmienić na miejscu.
 4. Osoby chore lub ze złym samopoczuciem prosimy o pozostanie w domu.
 5. W celu naszego wspólnego bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa prosimy o przestrzeganie zasad publikowanych na stronach Ministerstwa Zdrowia i Rządu https://www.gov.pl/

 

KAŻDA OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI AKCEPTUJE POWYŻSZY REGULAMIN I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO STOSOWANIA.

Klub Sportowy Arena zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w niniejszym Regulaminie.

 

Podstawa prawna

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.05.2020  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowanym w Dzienniku Ustaw pozycja 878

Wyciąg z rozporządzenia:

 • 8. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 7 ust. 1:
  2) pkt 1 lit. f, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności, z wyłączeniem:
  b) działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej
  w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu
  rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej:
  – na salach i halach sportowych (z wyłączeniem siłowni, centrów i klubów fitness), na terenie których jest
  realizowane sportowe szkolenie klubowe oraz zajęcia sportowe, może przebywać w tym samym czasie,
  z wyłączeniem ich obsługi, odpowiednio:
  – – 12 osób i trener (dla obiektów o powierzchni do 300 m2),
  – – 16 osób i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 800 m2),
  – – 24 osoby i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 1000 m2),
  – – 32 osoby i 3 trenerów (dla obiektów o powierzchni powyżej 1000 m2),

 

Wyjaśnianie Ministerstwa Sportu do rozporządzenia (https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi)

 1. Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który posiada halę sportową oraz salę do fitness oraz basen?

Możliwość skorzystania z enumeratywnie wskazanych w rozporządzeniu obiektów sportowych (boisk, hal, sal) nie dotyczy elementów składających się na wykonywanie działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness, które w tym momencie nie mogą być uruchomione ze względu na zagrożenie epidemiczne.