Procedura wydania licencji PZSQ

Zmiany rozporządzenia ograniczającego sport.

Aktualizacja z 11.02.2021. Dzisiaj opublikowano rozporządzenie i to o czym piszemy poniżej wchodzi w życie. Dziennik Ustaw p.267

W związku z planowanymi zmianami obostrzeń od 12 lutego 2021 korzystanie z kortów squash’a możliwe jest dla licencjonowanych członków związków sportowych, w tym Polskiego Związku Squash’a. Projekt Rozporządzania Rady Ministrów dot. obostrzeń. Dla nas ważny jest zapis o wyłączeniu z zakazu jest podpunkt:

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

Uzyskanie licencji PZSQ

Aby otrzymać nową licencję należy:
1. dokonać opłaty aktywacyjnej 50 zł na konto 13 1140 2004 0000 3402 8086 2075 będące kontem Funduszu Narodowego Programu Rozwoju Squasha Dzieci i Młodzieży (NPRS).
2. następnie przesłać na adres licencje@polskisquash.pl:
a. potwierdzenie przelewu w/w kwoty,
b. wypełniony wniosek w excelu oraz,
c. podpisany skan z drugiej strony wniosku o licencję z podpisanymi zgodami.
Tutaj pobierz wniosek o wydanie licencji.

Rabat: dla osób, które wyrobią nową licencję w 2021 roku 1 godzina kortu gratis (obowiązuje do 30.04.2021).

Ważne: obie osoby na korcie muszą posiadać licencje!

Odnowienie licencji

Zawodnicy posiadający licencję, a w 2020 roku nie zagrali w żadnym turnieju w celu odnowienia licencji powinni:
1. dokonać opłaty aktywacyjnej w kwocie 30 zł na na konto 13 1140 2004 0000 3402 8086 2075 będące kontem Funduszu Narodowego Programu Rozwoju Squasha Dzieci i Młodzieży (NPRS).
2. następnie przesłać na adres licencje@polskisquash.pl:
a. potwierdzenie przelewu
b. wypełniony wniosek w excelu aktualizujący dane zawodnika,
c. podpisany skan z drugiej strony wniosku o licencję z podpisanymi zgodami.
Tutaj pobierz wniosek o wydanie licencji.

Szczegółowy regulamin i wersja źródłowa ww. procedur znajduje się tutaj https://polskisquash.pl/rozgrywki/licencje/

Wyjaśnienia wymaga wprowadzona od tego roku opłata. W IV kwartale 2020 roku Polski Związek Squash’a został zasypany tysiącami wniosków o wydanie licencji przez klientów siłowni (błędnie zakładano, że pozwala to na zgodne z prawem ćwiczyć), co sparaliżowało biuro PZS. Wprowadzenie opłaty pozwoliło zagwarantować wydanie licencji w maksimum 3 dni. A jeden przykład z dzisiaj dowodzi że nawet w 5h się udało.